Tiesībsargs uzstāsies konferencē “Ceļā uz nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai”

Šodien, 23. septembrī, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar Centru MARTA rīko konferenci, lai politiskajā vidē rosinātu diskusiju par iespējamiem uzlabojumiem likumdošanā un jaunām politikas iniciatīvām dažādu cilvēku tirdzniecības formu – seksuālās ekspluatācijas, darba ekspluatācijas un fiktīvo laulību – izskaušanai. Īpaši aktuāla ir iecere izveidot nacionālo novirzīšanas mehānismu cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanai un palīdzības sniegšanai. Arī tiesībsargs Juris Jansons būs viens no konferences runātājiem.

Juris Jansons būs viens no runātājiem konferences sadaļā “Ceļā uz jauna nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai”, kurā sniegs savas pārdomas par nepieciešamību pēc jauna normatīvā regulējuma izstrādes, kas noteiktu kārtību cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanai un novirzīšanai pie pakalpojuma sniedzēja. Tāpat skars jautājumus par sabiedrības attieksmi un neatkarīga ziņotāja nepieciešamību saistībā ar cilvēktirdzniecības jautājumiem.

Konferences darba programma un tiesībsarga Jura Jansona tēzes pievienoti pielikumā.