Tiesībsargs: Uzturam sistēmu, nevis bērnus

Tiesībsargs konstatē, ka Valsts sociālās aprūpes centros (VSAC) īstenota nevienlīdzīga attieksme attiecībā uz uzturlīdzekļu piešķiršanu adoptētājiem, vērš Labklājības ministra uzmanību, aicinot mainīt esošo praksi.

Šobrīd VSAC iekļauj uzturnaudā tikai bērna ēdināšanas izmaksas, taču tiesībsargs aicina iekļaut aprēķinā bērna faktiskajām vajadzībām atbilstošos izdevumus, nosakot uzturnaudu ne mazāku par valstī noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem (95 vai 114 eiro mēnesī).

Tiesībsargs: “Šī brīža situācija ir absurda. Valsts ilgtermiņā baro sistēmu. Tā vietā resursus varētu virzīt lietderīgi, nodrošinot bērnu interesēm vislabākos apstākļus – ģimenisku vidi, iespējas pilnvērtīgi augt un attīstīties.”

Tiesībsarga biroja eksperti ir secinājuši, ka VSAC, nosakot uzturnaudas apmēru bērnam, to aprēķina, ņemot vērā prognozējamās ēdināšanas izmaksas vienā dienā. Aprēķinā netiek iekļautas citas bērna vajadzības, piemēram, apģērbs, apavi, higiēnas preces u.c. Turklāt VSAC izmaksātās uzturnaudas apmērs būtiski atšķiras starp iestādēm (no 36 eiro līdz 84 eiro mēnesī) un ir ievērojami mazāks par valstī noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem.

Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas 2016. gadā vidējās faktiskās izmaksas (ar kapitālieguldījumiem) uz vienu bērnu VSAC ir 1130,28 eiro mēnesī. Protams, rodas jautājums, kāpēc šo naudu, kas tiek ieguldīta iestāžu uzturēšanā, nevarētu ieguldīt, piemēram, audžuģimeņu kustības attīstīšanā, kas savā būtībā ir daudz draudzīgāka un bērnu interesēm atbilstošāka vide?

“Novecojusi sistēma ir kā domino kauliņi, tā aktivizē vienu problēmu pēc otras, turklāt ilgu laiku tajā nav veiktas būtiskas izmaiņas. Valstij ir jāsaprot, ka laiks rit uz priekšu. Iespējams, pirms 20 gadiem šī brīža sistēma tik tiešām būtu bijis labākais risinājums, taču ir jāiegulda zināšanas, jābūt empātiskiem un jāsaprot, kāds ir stāvoklis. Valstij un atbildīgajām institūcijām ir jādara viss, lai mēs un mūsu bērni jau pavisam drīz redzētu izmaiņas,” piebilst tiesībsargs.

Secināms, ka bērniem, kurus no VSAC nodod adoptētāju ģimenēm pirms adopcijas aprūpē, uzturnauda ir atšķirīga un ievērojami mazāka par pabalstu, kas tiek izmaksāts bērniem, kurus pirms adopcijas aprūpē nodod no aizbildnības vai audžuģimenes, kā arī ievērojami mazāka par valstī noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem. Tas neveicina ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu adopciju Latvijā un viņu iespējas nonākt ģimenē.

Tiesībsargs lūdzis Labklājības ministru informēt par ministrijas plānotajām aktivitātēm situācijas uzlabošanā.