Tiesībsargs vienojas ar ekonomikas un tieslietu ministriem par mājokļa īpašnieka un īrnieka tiesību samērošanu

Tiesībsargs Juris Jansons šodien, 27.jūnijā tikās ar ekonomikas ministru Danielu Pavļutu un tieslietu ministru Jāni Bordānu, lai vienotos par iespējamu problēmas risinājumu par mājokļa īpašnieka un īrnieka tiesību samērošanu, nolūkā panākt tiesisko noteiktību. Tikšanās reizē piedalījās arī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Īres valdes darbības nodrošinājuma nodaļas vadītāja Narine Abagjana.

Šī brīža situācija un neskaidrais tiesiskais regulējums rada konfrontāciju starp divām fundamentālām cilvēka pamattiesībām – tiesībām uz īpašumu un personas mājokļa neaizskaramību. Tādējādi pastāvošā prakse ir jāmaina. Tas izdarāms, grozot vairākus normatīvos aktus, tai skaitā, likumu “Par dzīvojamo telpu īri”, Civilprocesa likumu un likumu “Par policiju”. Ņemot vērā problemātikas risinājuma steidzamību, tiesībsargs ir izstrādājis konkrētus priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem un aicina virzīt tos Saeimā 2013.gada rudens sesijā.

Pielikumā pievienoti dokumenti:

  • vēstule ekonomikas ministram, tieslietu ministram un Īres valdei;
  • piedāvātās tiesību aktu grozījumu redakcijas likumā “Par dzīvojamo telpu īri”, Civilprocesa likumā un likumā “Par policiju”;
  • Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā – problēmsituācijas analīze.