Tiesībsargs Ženēvā piedalās ANO komitejas sēdē

Šodien, Tiesībsargs Juris Jansons piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 68. sesijā. Pirms konkrētās sesijas tiesībsargs tiekas ar komiteju, lai sniegtu ieskatu attiecībā uz Latvijas situāciju, kas skar konkrēto konvenciju. Tikšanās paredzēta ,lai papildus jau iepriekš iesniegtajam alternatīvajam ziņojumam komiteju iepazīstinātu ar aktualitātēm. 

Tā pat tiesībsargs piedalīsies Latvijas Republikas ziņojumu skatīšanā, kas notiks 2019. gada 20.-21. novembrī.

 

Pielikumā pievienots alternatīvais ziņojums angļu valodā.