Tiesībsargs ziņos par cilvēktiesību aktualitātēm Latvijā

Šodien, 10.decembrī, plkst. 10.00 ikgadējās cilvēktiesību konferences atklāšanā tiesībsargs Juris Jansons iepazīstinās ar ziņojumu par 2013.gada cilvēktiesību un labas pārvaldības aktualitātēm Latvijā. Iepazīstināšana ar 2013.gada ziņojumu un konference norisināsies Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 4.stāvā.

2013.gadam tika noteiktas 4 prioritātes: [1] deinstitucionalizācijas plāna bērnu namu samazināšanai un alternatīvās ārpusģimenes aprūpes pasākumu stiprināšana, [2] sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības samazināšana, [3] pieejamības taisnīgai tiesai veicināšana un [4] mazākumtautību integrācija, it īpaši attiecībā uz romiem.

“Esmu gandarīts, ka tos uzdevumus, kurus sev uzstādījām 2013.gadam, esam paveikuši vai vismaz iekustinājuši. Liela daļa tiesībsarga konferences tēmu izvēlētas, balstoties no mūsu izvirzītajām prioritātēm un šobrīd sabiedrībā nozīmīgiem procesiem, piemēram, bērnu vardarbība un sociālais darbs ar ģimeni,” atzīst tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsarga konferences pirmās tēmas “Bilingvālā izglītība Latvijā un sabiedrības integrācija. Izvērtējums un priekšlikumi” izpētei Tiesībsarga birojs veica skolu monitoringus Rīgā un reģionos, lai noskaidrotu, kā tiek īstenota bilingvālā izglītība un vai tā sekmē skolēnu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Izpētes gaitā tika intervēti 49 skolu direktori, klātienē novērotas 215 mācību stundas un aptaujāti 3272 skolēni. Klātesošos iepazīstinās ne tikai ar skolu monitoringu rezultātiem, bet arī ar aptaujas datiem par bilingvālo izglītību apgūstošo skolēnu un viņu vecāku viedokli par šādas izglītības plusiem un mīnusiem.

Arī pārējo konferences tēmu izzināšanai veikti padziļināti pētījumi, ar kuriem klātesošos iepazīstinās katrā paneļdiskusijā. Konferences pirmajai dienai, 10.decembrim, izvēlētas tēmas

bilingvālā izglītība Latvijā un sabiedrības integrācija un personas vārdu atveide. Otro konferences dienu, 11.decembri, varētu raksturot kā veselības dienu, jo tai izvēlētas tēmas Satversmes 111.pants un pacientu cilvēktiesības psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Savukārt, 12.decembī, tiks runāts par bērnu tiesībām – individuālā preventīvā darba (uzvedības sociālās korekcijas) nozīmi bērnu tiesību aizsardzībā un efektīvu sociālo darbu ar ģimeni.

Tiesībsarga konference tiešraidē būs vērojama arī Tiesībsarga biroja mājaslapā un portālā Delfi.