Tiesīsbargs piedalās Pamattiesību forumā Vīnē

Šī gada 25.-27.septembrī Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons piedalās Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras rīkotajā Pamattiesību forumā 2018 (Fundamental Rights Forum 2018).

Forums apvieno vairāk nekā 600 dalībniekus no dažādām valstīm, piedāvājot piedalīties vairāk kā 50 diskusiju sesijās, darba grupās , plenārsēdēs, kā arī ar mākslu saistītos pasākumos, virtuālās realitātes un sporta aktivitātēs, kuras atspoguļo tos cilvēktiesību izaicinājumus, ar kuriem šobrīd saskaras Eiropa.