Tiesu procesa izspēles cilvēktiesībās 2020 ir atceltas

Cienījamie izspēļu dalībnieki un līdzjutēji!

Pēdējās dienās ir saņemti jautājumi par “Tiesu procesa izspēles cilvēktiesībās 2020” norisi. Notikumi ar neprognozējamo situāciju ar COVID-19 izplatību Latvijā un pasaulē ir likuši mums pieņemt sarežģītu un ļoti nopietnu lēmumu – atcelt 2020. gada Tiesībsarga tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās.

Šī gada tiesas procesa izspēlei pieteicās 12 komandas. Visas komandas noteikti tiks informētas par izsludināto izspēļu atcelšanu arī e-pastā.

Tiesas procesa izspēle un jo sevišķi tās mutvārdu daļa ir svētki visiem izspēles dalībniekiem, arī mums Tiesībsarga biroja kolēģiem. Mēs apzināmies, cik daudz laika Jums ir nepieciešams ieguldīt rakstveida pozīciju sagatavošanā, un mēs nevaram iedomāties izspēli bez mutvārdu daļas, fināla Satversmes tiesā un uzvarētāju apbalvošanas. Ņemot vērā notikumu attīstību un neradot bažas par iespējamu sabiedrības veselības apdraudējumu, pieņēmām lēmumu atcelt izsludinātās “Tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās 2020”.  

Tiesībsargs un Tiesībsarga biroja kolēģi izsaka vislielāko pateicību studentiem, kuri bija gatavi pierādīt savas zināšanas un erudīciju tiesībsarga izsludinātajā tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās, un viņu treneriem un docētājiem. Mēs patiesi novērtējam jūsu pūles un ieguldīto laiku!

Vēlam visiem labu veselību, izmantot šo laiku sevis profesionālai pilnveidei un ceram tikties tiesu procesa izspēlē citu reizi, iespējams, vēl šogad! 

Cieņā un pateicībā,

Tiesībsarga birojs