Tikšanās ar ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs

Pirmdien, 27. februārī, tiesībsarga vietniece, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne un nodaļas juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova tikās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs pārstāvjiem – aizsardzības speciālista asistentu Ričardu Merķi un kopienā balstītās aizsardzības speciālistu Takaši Mori.

Tikšanās mērķis bija apmainīties ar informāciju par aktualitātēm, kas saistītas ar starptautiskās aizsardzības saņēmējiem Latvijā, tai skaitā sadarbību ar atbildīgajiem dienestiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

Sarunā tika apspriestas monitoringa vizītes uz Eiropas Savienības ārējām robežām, īpašu uzmanību veltot situācijai uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un apstākļiem aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centros. Puses vienojās par savstarpēju, regulāru informācijas apmaiņu.

Tiesībsargs jau iepriekš ir norādījis, ka ārkārtējās situācijas laikā pierobežā ir jāizvērtē individuālā situācija, īpašu uzmanību pievēršot gadījumiem, kad valstī ir ieceļojis nepilngadīgais bez pavadības vai kādas citas mazaizsargātas grupas pārstāvis.