Tikšanās ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vadību

Otrdien, 31.maijā tiesībsargs Juris Jansons, tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājas vietniece Gundega Bruņeniece un juridiskās padomnieces Simona Krastiņa un Inga Zonenberga tikās ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par juridiskās palīdzības nodrošināšanu.

Pārstāvji diskutēja par valsts nodrošināto juridisko palīdzību lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu. Tiesībsarga kompetencē ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, kā arī reaģēt uz iespējamiem šo tiesību pārkāpumiem, tostarp uz vismazāk aizsargāto personu tiesību pārkāpumiem. Personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuru brīvība ir vai var tikt ierobežota psihiatriskajās ārstniecības iestādēs, arī ir uzskatāmas par mazaizsargātām.

Sarunas laikā atsevišķi pārrunāts arī tas, vai advokātiem ir pieejamas vai plānotas apmācības par personu ar invaliditāti tiesībām, par diskriminācijas uz invaliditātes pamata nepieļaušanu, kā arī par to, kā komunicēt ar cilvēkiem, kuriem ir smagi garīga rakstura traucējumi.

Tiesībsarga biroja pārstāvju tikšanas ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāju