Šogad turpināsies bērnunamu jauniešu izglītošana par cilvēku tirdzniecības riskiem

2023. gadā Tiesībsarga biroja pārstāvji turpinās iepriekšējā gadā iesāktos izglītojošos pasākumus bērnu un jauniešu aprūpes iestādēs jeb tā sauktajos bērnunamos visā Latvijā, lai izglītotu bērnus un jauniešus par cilvēku tirdzniecības riskiem.

Sabiedrības izglītošana par dažādiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem ir viens no galvenajiem tiesībsarga uzdevumiem. Tiesībsargs 2022. gadā uzsāka jaunu iniciatīvu, izglītojot bērnus un iestāžu darbiniekus par cilvēku tirdzniecības riskiem. Cilvēku tirdzniecība ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ievainojamības, bezpalīdzības, nezināšanas un daudzu citu faktoru dēļ skar ļoti daudz cilvēku, tostarp pašu neaizsargātāko grupu – bērnus un jauniešus. To mēdz dēvēt arī par mūsdienu verdzību, kurā cilvēki tiek izmantoti piespiedu darbam un seksuālai izmantošanai.

Lasiet vairāk par cilvēku tirdzniecības novēršanu.