Skaties tiešraidē! Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību konference “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela”

Latvijas Republikas tiesībsargs, Rīgas Juridiskā augstskola un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā aicina piedalīties uzņēmējdarbības un cilvēktiesību konferecnē "Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela" 7.martā plkst. 10.00 - 14.00 Strēlnieku ielā 4 k-2 auditorijā W42

Ziņa papildināta ar tiešraides saiti.

Tiesībsargs, Rīgas Juridiskā augstskola un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā aicina uzņēmējus ceturtdien, 2024. gada 7. martā plkst. 10:00 piedalīties uzņēmējdarbības un cilvēktiesību konferencē “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela”. Tā norisināsies Rīgas Juridiskās augstskolas W42 auditorijā Strēlnieku ielā 4 k-2, Rīgā.

Kur skatīties attālināti?

Konferences atklāšana

Konferenci atklās Rīgas Juridiskās augstskolas rektors Dr. Ādams Čarnota (Adam Czarnota), Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks Mārtiņš Birģelis, kā arī SCHWENK Latvija Vides un juridiskā direktore, valdes locekle Evita Goša.

Atklāšanā piedalīsies arī Dānijas Cilvēktiesību institūta vadošā padomniece Gabriela Hollija (Gabrielle Holly), kura uzsver, ka

“ANO Pamatprincipi un OECD Vadlīnijas kā ieteikuma rakstura tiesību instrumenti ir regulējoši un lielā mērā brīvprātīgi, taču aptuveni pēdējo desmit gadu laikā tie ir iedvesmojuši daļu no vadošajiem uzņēmumiem radošā veidā, īstenojot uz riskiem balstītu pieeju, izstrādāt risinājumus, lai tie atbilstoši apstākļiem pievērstos ietekmei uz cilvēktiesībām”.

Cilvēktiesību rūpības pienākums

Konferencē “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela” Latvijas uzņēmējus iepazīstinās ar cilvēktiesību rūpības pienākumu (due diligence), kā arī palīdzēs uzņēmumu pārstāvjiem izprast valsts un uzņēmuma pienākumus attiecībā uz cilvēktiesībām, identificēt cilvēktiesību riskus, kā arī iepazīties ar praktiskiem soļiem, lai novērstu vai mazinātu uzņēmumu negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām;

Rīgas Juridiskās augstskolas viesprofesors, Slovēnijas Nova Univerza Konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību profesors Dr. Jernejs Letnars Černičs (Jernej Letnar Černič) atzīst, ka

“uzņēmējdarbības un cilvēktiesību standarti rada cilvēktiesību ievērošanas kultūru uzņēmumos un izvirza cilvēkus uzņēmējdarbības centrā”.

Ir zināms fakts – uzņēmējiem laiks ir nauda, tāpēc konferencē īsi un kodolīgi:

  • Kā izprast, ar ko atšķiras valsts pienākums aizsargāt cilvēktiesības un uzņēmumu pienākums tās ievērot?
  • Kas ir cilvēktiesību rūpības pienākums (human rights due diligence), kā tas īstenojams uzņēmumā un vai Jūsu uzņēmumam šī būs obligāta prasība?
  • Ko praktiski darīt iesaka ārvalstu eksperti?
  • Latvijā esošu uzņēmumu piemēri, no kuriem iedvesmoties un gūt atziņas.

Konferences darba valodas būs latviešu un angļu. Būs pieejams tulkojums no angļu valodas latviešu valodā, tāpēc tulkojuma uztverei dalībniekus aicinām uzlādēt savu mobilo telefonu un paņemt līdzi savas telefona austiņas.

Pasākumā tiks nodrošināts arī surdotulkojums un reāllaika mākslīgā intelekta apstrādāti subtitri.

Uzziņai

Drīz gaidāmā ES direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju noteiks vairākiem lielajiem uzņēmumiem obligātu prasību īstenot rūpības pienākumu attiecībā uz cilvēktiesībām un vidi. Turklāt prasība ziņot par uzņēmumā īstenotajiem rūpības pienākuma procesiem ir paredzēta arī Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvā.

Cilvēktiesību rūpības pienākums ir ANO Pamatprincipos un OECD Vadlīnijās skaidrots nepārtraukts process. Tā īstenošana ļauj uzņēmumiem identificēt, novērst, mazināt un atskaitīties par to, kā tie risina savu negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām.