Uzstāšanās sanāksmē par Tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības direktīvu

Otrdien, 7. martā, Tiesībsarga biroja pārstāve uzstājās ar prezentāciju Eiropas Invaliditātes foruma sanāksmē par Tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības direktīvu, šķēršļiem tās ieviešanā un sūdzību izskatīšanas mehānismu.

Atziņas, ar kurām Tiesībsarga biroja pārstāve dalījās ar sanāksmes dalībniekiem:

  • Ir svarīgi, ka par direktīvas ieviešanu atbildīgā ministrija savlaicīgi sadarbojas un direktīvas ieviešanas procesā iesaista vienlīdzības institūciju, savlaicīgi izveidojot struktūru un sagatavojot darbiniekus, tādējādi nodrošināto cilvēku ar invaliditāti tiesības uz piekļūstamām tīmekļvietnēm;
  • Šobrīd ir ļoti maz digitālās piekļūstamības ekspertu, ir svarīgi nodrošināt apmācības par piekļūstamību ne tikai ekspertiem digitālajā jomā, bet pietiekamā tehnisko zināšanu līmenī apmācīt arī vienlīdzības iestāžu darbiniekus.
  • Jāievieš mehānismi, kā efektīvāk risināt situācijas, ja digitālās pieejamības ekspertu viedokļi atšķiras no cilvēku ar invaliditāti (tiešo lietotāju) viedokļiem par atsevišķiem piekļūstamības elementiem.