Vadlīnijas piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma īstenošana

                                                                                                                     

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros realizē projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1), kuru līdzfinansē Eiropas Savienība.

Viena no projekta aktivitātēm ir papildināt un e-vidē integrēt Eiropas Atgriešanās fonda projekta «Piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrāde» (identifikācijas Nr. IA/TSB/EAF/2013/3) ietvaros 2015.gadā izstrādātās “Vadlīnijas piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma īstenošanai” (turpmāk – Vadlīnijas).

Projektā “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” paredzēts papildināt Vadlīnijas ar informāciju:

Projekta 2.pasākuma “Piespiedu izraidīšanas novērotāju un Valsts robežsardzes amatpersonu zināšanu stiprināšana par aktuālākajiem cilvēktiesību standartiem ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā” ietvaros Vadlīnijas tiks papildinātas ar jaunāko informāciju piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma īstenošanai.
Projekta 3.pasākuma “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” ietvaros Vadlīnijās tiks iekļauta jauna sadaļa.
Projekta 4.pasākuma “Nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo bez pavadības, tiesību nodrošināšana izraidīšanas procesā” ietvaros Vadlīnijās tiks iekļauta jauna sadaļa.

 

Vadlīnijas 2015.gada versijā joprojām ir aktuālas. Vadlīniju pielikumā pievienoti vizuāli skaidrojoši materiāli par vizītes norisi un vizītes laikā noskaidrojamajiem jautājumiem. Sīkāka informācija atrodama Vadlīnijās.