Vai maksātnespējas process ir taisnīgs un tiesisks pret visiem iesaistītajiem?

Tiesībsargs uzskata, ka ienākums, kas gūts, atsavinot nekustamo īpašumu Maksātnespējas likumā noteiktās bankrota procedūras ietvaros, ir atbrīvojams no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Maksātnespējas procesa būtība un mērķis no taisnīguma viedokļa prasa, ka bankrota procedūras ietvaros gūtais ienākums būtu atbrīvojams no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nomaksas līdzīgi kā tas ir saistību dzēšanas procedūras ietvaros. Tam ir racionāls pamatojums – uz vienlīdzīgiem nosacījumiem visā maksātnespējas procesā atgūt naudas līdzekļus, lai dzēstu parādsaistības, un īstenotu maksātnespējas procesa mērķi – atbrīvotu parādnieku no saistībām un maksimāli apmierinātu kreditoru intereses.

Pašreiz cilvēkam, pārdodot nekustamo īpašumu bankrota procedūras ietvaros, pašam jānorēķinās ar valsti, lai gan naudas līdzekļi cilvēkam nav pieejami. Tādējādi var rasties situācija, ka cilvēks atkal ir bankrota priekšā, jo nevar nokārtot kārtējos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus.

Šobrīd Finanšu ministrija piedāvā piemērot alternatīvo IIN modeli 3% apmērā nevis no kapitāla pieauguma, bet visa ienākuma, kas gūts, atsavinot nekustamo īpašumu bankrota procedūras ietvaros, un uzlikt to samaksāt maksātnespējas administratoram.

Tomēr tiesībsargs kritiski vērtē Finanšu ministrijas piedāvāto risinājumu. Pirmkārt, praksē var veidoties dažādas situācijas. Dažkārt 3% no visa ienākuma ir lielāka summa nekā 20% no kapitāla pieauguma.  Starpību, deklarējot ienākumu, pēc tam parādniekam būtu iespēja atgūt, tomēr tādējādi vēl vairāk tiktu sarežģīts maksātnespējas process, aizturot kreditoriem pienākošos līdzekļus valsts budžetā no trīs līdz pat 12 mēnešiem.

Otrkārt, tiek pārkāpts taisnīgums attiecībā uz kreditoriem. Šajā risinājumā nodokļu administrācija saņem garantētu IIN samaksu pirms visiem, tai skaitā nodrošinātajiem kreditoriem, potenciāli aizskarot viņu intereses. Tai pašā laikā attiecībā uz nodokļu parādu, kas veidojies, piemēram, no atsavināta nekustamā īpašuma pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, nodokļu administrācija ir vienlīdzīgā situācija ar citiem nenodrošinātajiem kreditoriem. Jautājums, vai valsts kā kreditora intereses var būt augstākas nekā indivīdu intereses.

Tiesībsarga ieskatā būtu svarīgi no IIN atbrīvot ienākumus, kas gūti, atsavinot nekustamo īpašumu bankrota procedūras ietvaros. Izņēmums varētu būt Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums, ja ienākums no fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros gūtajiem ienākumiem pārsniedz maksātnespējas procesā atzīto un apmierināto kreditoru prasījumu apmēru. Attiecīgi šai starpībai būt piemērojama IIN likme.

 

Pielikumā tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā: