Vai pastāv bažas par patstāvīgo un neatkarīgo iestāžu politizācijas riskiem? Aicinām uz diskusiju tiesību un citu jomu ekspertus

Aicinām interesentus 2019.gada 15.maijā plkst.10.00-12.00 uz publisku diskusiju “Patstāvīgo iestāžu neatkarība v. politiskā griba Satversmes 58.panta kontekstā”. Diskusiju rīko tiesībsargs un LU Juridiskā fakultāte Tiesībsarga biroja 4.stāva zālē, Baznīcas ielā 25.

Centrālās vēlēšanu komisijas ilggadējā vadītāja nomaiņa bez iestādes darbības izvērtēšanas, situācija ar NEPLP un Latvijas Televīzijas vadītāja konkursu un kritiku par to, rosinātais FKTK padomes atcelšanas un nomaiņas process, kā arī diskusijas par patstāvīgo iestāžu reputāciju un to vadītāju priekšlaicīgu nomaiņu. Vai šie procesi var raisīt bažas, ka notiek pārlieku šādu institūciju politizācija? Vai iestāžu neatkarības un apolitiskuma vietā vairāk virzāmies tā dēvētās kontrolētas demokrātijas virzienā, vai arī tas ir pārdomāts process Satversmes ietvarā?

Satversmes tiesa norādījusi, ka mūsdienu demokrātiskā un tiesiskā valstī nav iespējama visu izpildvaras funkciju nodošana Ministru kabinetam un tam padotajām valsts pārvaldes iestādēm. Demokrātijas būtiska sastāvdaļa ir ievērot tā saucamo check and balances principu, nodrošinot līdzsvaru starp dažādām varas institūcijām. Likumdevējam jārūpējas par šādu institūciju uzraudzību un iestāžu precīzu darbības tiesiskuma nodrošināšanu, vienlaikus iestādei ļaujot saglabāt savu patstāvību tai piešķirto funkciju īstenošanā.

Tiesībsargs kā viena no šādām neatkarīgajām un patstāvīgajām organizācijām, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti nolēmis rīkot diskusiju “Pastāvīgo iestāžu neatkarība v. politiskā griba Satversmes 58.panta kontekstā”, lai kopā ar ekspertiem un patstāvīgo iestāžu pārstāvjiem apspriestos par šiem jautājumiem.

“Patstāvīgu institūciju efektīva un neatkarīga darbība ir kritiski svarīga Latvijas kā demokrātiskas valsts attīstībai. Vai ir demokrātiski, ka katra jaunā Saeima lemtu par sev vēlamāku iestāžu vadītāju nomaiņu, funkciju pārskatīšanu un citu fundamentālu izmaiņu veikšanu? Tie visi ir diskutējami jautājumi, tāpēc sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti vēlamies to noskaidrot publiskā diskusijā,” saka Tiesībsargs Juris Jansons.

Diskusijai atvēlēta zīmīga diena Latvijas vēsturē – 15.maijs, kad antikonstitucionālā veidā notika valsts apvērsums un pie varas nonāca Kārlis Ulmanis.

Diskusiju atklās tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa, diskusiju vadīs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents dr.iur.Edvīns Danovskis un tajā piedalīsies bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs profesors dr.iur. Aivars Endziņš, administratīvo tiesību eksperts dr.iur. Artis Stucka, Eiropas parlamenta deputāts dr. oec. Roberts Zīle, Prokuratūras pārstāvis un citi. Diskusijā savu viedokli paust aicinātas arī patstāvīgās un neatkarīgās iestādes.

Šobrīd Latvijā ir izveidotas sekojošas patstāvīgās iestādes: Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Tiesībsarga birojs, Centrālā vēlēšanu komisija un Centrālā zemes komisija.

Aicinām interesentus reģistrēties diskusijai līdz 14.maijam: https://ej.uz/PatstavigasIestades