Vai tiesībsarga neatkarības garantijas ir efektīvas?

Lai vispusīgi izvērtētu tiesībsarga neatkarības garantiju efektivitāti, pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 13.panta 11.punktu, tiesībsargs ir lūdzis Satversmes tiesu, Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju darīt zināmu, vai tās ir saņēmušas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstuli par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” normu pārkāpumu saistībā ar dalību žurnāla “Jurista Vārds” konsultatīvās padomes sēdē un vai par vēstulē norādīto ir ierosināta disciplinārlieta.

Vairāk informācijas pievienotajās vēstulēs.


[1] ANO rezolūcijas 48/134 (20.12.1993.) pielikums “Principi attiecībā uz nacionālo cilvēktiesību aizsardzības un to veicināšanas institūciju statusu un darbību”