Vakcinācijas avīzes nodrošināšana minoritāšu valodās

Tiesībsarga birojā bija saņemts iesniegums par vakcinācijas avīzes nodrošināšanu minoritāšu valodās. Tiesībsargs savas kompetences ietvaros ir izvērtējis iesniegumā minēto kopsakarā ar spēkā esošajām tiesību normām un iegūto papildu informāciju un nekonstatē cilvēktiesību vai labas pārvaldības principa pārkāpumus.

Saskaņā ar Valsts valodas likumu, Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda, ikviena cita Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot lībiešu valodu, ir uzskatāma par svešvalodu. Valsts un pašvaldību iestādes sabiedrības informēšanai paredzētu informāciju līdztekus valsts valodai arī svešvalodā drīkst sniegt tikai izņēmuma gadījumos.

Vajadzības gadījumā persona var vērsties attiecīgajā institūcijā, paužot lūgumu saņemt sev vēlamo informāciju svešvalodā.  Tiesībsarga ieskatā tas ir gan samērīgi, gan tiesiski pamatoti. Latvijā nav oficiāla reģistra, kurā būtu apkopoti aktuāli dati par to, kurā adresē dzīvo mazākumtautību pārstāvji, kas nespēj saprast un uztvert informāciju valsts valodā. Līdz ar to informācijas sagatavošana un dublēšana svešvalodās un tās izplatīšana no valsts iestāžu puses, nezinot mērķauditoriju un reālo vajadzību, būtu ne tikai pretrunā ar valsts valodas lietošanas normām, bet arī ekonomiski nesaimnieciska un izšķērdīga rīcība no valsts puses un kvalificētos par labas pārvaldības principa pārkāpumu.

Tiesībsargs atzīst par pamatotiem Valsts valodas centra norādījumus saistībā ar informatīvo materiālu par vakcinēšanos, tajā skaitā vakcinācijas avīzi. Materiāla svešvalodā izplatīšana personām ir iespējama, saņemot šo personu pieprasījumu un reaģējot uz to. Materiālā valsts valodā iespējams ievietot informāciju par iespēju saņemt materiālu svešvalodā (piemēram, norādot telefona numuru, uz kuru zvanīt un pieprasīt nosūtīt materiālu izvēlētajā svešvalodā). Lai sasniegtu materiāla izplatīšanas mērķi, ir arī iespējams izplatīt pašvaldībām materiāla eksemplārus valsts valodā un svešvalodā, kas attiecīgi var lemt par materiāla tālākizplatīšanu savās administratīvajās teritorijās, ņemot vērā, ka nav pieļaujams izplatīt materiālu tikai svešvalodā.

Informāciju ir iespējams izvietot valsts valodā un līdztekus svešvalodā sabiedrībai pieejamās vietās – ar plakātu starpniecību pilsētvidē, tāpat arī radio, televīzijā, virtuālajā vidē u. tml. Valsts valodas centrs no savas puses izvērtēs arī ideju par materiālu izvietošanu lielveikalos apmeklētājiem brīvi pieejamās vietās valsts valodā un līdztekus svešvalodā.

Saskaņā ar Veselības ministrijas skaidroto, Latvijas iedzīvotāji informāciju par Covid-19 var iegūt no daudz dažādiem avotiem (tajā skaitā svešvalodās): Veselības ministrijas izveidotajā mājaslapā iedzīvotāju reģistrācijai vakcinācijai pret Covid-19Veselības ministrijas mājaslapāZāļu valsts aģentūras mājaslapā, COVID-19 oficiālajā valsts mājaslapā, zvanot pa tālruni 8989, medijos (latviešu un krievu valodā), pašvaldībās sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, ģimenes ārstu doktorātos (bukleti, izdales materiāli) u.c.