Valdība dezinformējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesu

Valdība lietā „Mihailovs pret Latviju” maldinājusi Eiropas Cilvēktiesību tiesu – sev par labu sagrozot Tiesībsarga biroja sniegto informāciju par būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem Valsts sociālās aprūpes centrā. Tiesībsargs ir vērsies pie ministru prezidenta ar prasību izvērtēt atbildīgo darbinieku rīcību.

Valdības rīcībā bija tiesībsarga sniegta informācija par būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem Valsts sociālās aprūpes centros, tajā skaitā arī saistībā ar tiesā izskatāmo gadījumu lietā „Mihailovs pret Latviju”. Tā vietā valdība informēja Eiropas Cilvēktiesību tiesu (ECT), ka tiesībsargs nav konstatējis jelkādus pārkāpumus.

Ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās 2011.gada 7.decembrī lūdza Tiesībsarga biroju sniegt informāciju saistībā ar Genādija Mihailova iesniegumu ECT par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas iespējamiem pārkāpumiem Latvijā. Un, kā savā vēstulē norādīja valdības pārstāvis, informācija nepieciešama, lai varētu sagatavot kvalitatīvus komentārus atbildei uz iesniedzēja sūdzībām. Tiesībsarga birojs 2011.gada 13.decembra vēstulē informēja gan par konstatētiem konkrētiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret G.Mihailovu, gan arī par to, ka līdzīgas problēmas ir arī citos Valsts sociālās aprūpes centros.

Savukārt ECT 2013.gada 22.janvāra spriedumā lietā „Mihailovs pret Latviju” 29.punktā norāda: „2011.gada 19.maijā pieteicēju apmeklēja Tiesībsargs un neatkarīgs psihiatrs. Saskaņā ar Valdības teikto, viņi nekonstatēja nekādus pieteicēja tiesību pārkāpumus. Šajā sakarā nav nekādas sīkākas informācijas”.

„Šāda valdības rīcība, sniedzot maldinošu informāciju par tiesībsarga konstatēto, ir nepieņemama, jo ECT tiek sniegta nepatiesa informācija, kas var ietekmēt lietas izskatīšanas gaitu un spriedumu. Bez tam šādi tiek maldināta ECT un sabiedrība par tiesībsarga viedokli būtisku cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā,” norāda tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs ir vērsies pie ministru prezidenta un lūdzis izvērtēt atbildīgo darbinieku rīcību un nodrošināt, lai valdības sniegtā informācija starptautiskajām institūcijām būtu precīza, korekta un atbilstoša lietā esošajiem faktiem.

Valdību ECT pārstāv Ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās. Kopš 2003.gada aprīļa līdz 2012.gada 14.maijm šo pienākumu pildīja Inga Reine, kas šobrīd ir padomniece Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē. Šobrīd šos amata pienākumus pilda Kristīne Līce. Savukārt G.Mihailovs ECT vērsās 2010.gada jūnijā, kas 2013.gada 22.janvārī pasludināja spriedumā lietā „Mihailovs pret Latviju”.

Pilns ECT spriedums lietā „Mihailovs v. Latvia” (Pieteikuma Nr. 35939/10) pieejams ECT tiesas spriedumu datubāzē HUDOC (tiešā saite uz spriedumu http://ej.uz/oodv).