Valdība ir pret spīdzināšanu un necilvēcīgu attieksmi

Šodien, 9. maijā, Ministru kabinetā (MK) atbalstīja Nacionālā preventīvā mehānisma (NPM) ieviešanu Latvijā, tādējādi valdība ratifikācijai virzīs papildprotokolu “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem”.

Tiesībsargs: “Spīdzināšana un necilvēcīga apiešanās dažāda veida iestādēs (psihoneiroloģiskajās slimnīcās, veco ļaužu aprūpes namos, bērnu namos, cietumos u.c.) pasaulē nav retums. Diemžēl Latvija ir viena no tām valstīm, kurā Eiropas Padomes, ANO institūciju un Tiesībsarga biroja eksperti konstatē prettiesisku rīcību cilvēktiesību jomā. Valdība, atbalstot Tieslietu ministrijas piedāvāto modeli, proti, ka Tiesībsarga birojs pilda NPM funkciju, maksimāli cenšas izskaust vissmagākos cilvēktiesību pārkāpumus.”

Tiesībsargs jau iepriekš uzsvēris, ka atzinīgi vērtējama Ministru prezidenta un ministru vēlme izveidot preventīvās aizsardzības mehānismu, kurš darbotos saskaņā ar “ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem”. Šobrīd no 105 valstīm 81 valsts pilda konvencijā noteikto, tostarp Igaunija un Lietuva.  Valdības lēmums apliecina, ka nodrošinot papildu resursus, Latvijā mehānisma funkciju piešķirs Tiesībsarga birojam.

Tiesībsargs: “Cilvēki, kuri atrodas pansionātos, psihoneiroloģiskajās slimnīcās, bērnu namos vai policijas izolatoros, ir būtiska mūsu sabiedrības daļa. Iestāžu infrastruktūras pieejamībai, personālam un stratēģiskajai plānošanai ir jādarbojas kā cilvēktiesību principiem atbilstošam kompleksam, ko nevar atstāt pašplūsmā, pretējā gadījumā kontroles trūkuma dēļ nereti tiek pārkāptas personu cilvēktiesības. Vizīšu mērķis ir nodrošināt caurskatāmību un neatkarīgu uzraudzību visās iepriekš minētajās iestādēs, tādejādi samazinot ļaunprātīgas izturēšanās un korupcijas risku.”