Valdība vairās būt atklāta pret sabiedrību

Tiesībsargs konstatējis gadījumu, kad Valsts kancelejā atsevišķi ierēdņi iecelti amatos bez publiski izsludinātiem konkursiem. Tiesībsargs uzstājīgi rekomendē izskaust šādu praksi, tā kā Valsts kancelejai kā centrālajai valsts pārvaldes iestādei ir rūpīgi jāievēro likumos noteiktais un sava darbība jāorganizē priekšzīmīgi.

Tiesībsargs, pamatojoties uz personas iesniegumu, uzsāka pārbaudi par to, ka Valsts kancelejā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada janvārim vairāki jauni ierēdņi iecelti amatos bez publiski izsludinātiem konkursiem. Valsts kanceleja savā atbildē tiesībsargam norādījusi, ka ierēdņi iecelti amatos bez konkursa, tā kā bijis nepieciešams īsā termiņā īstenot Valsts kancelejai noteiktus svarīgus uzdevumus.

Valsts civildienesta likums noteic, ka iestāde uz ierēdņu amatiem izsludina atklātu pretendentu konkursu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, norādot pretendentiem izvirzāmās prasības un pieteikšanās termiņu.

Valsts kanceleja ir centrālā valsts pārvaldes iestāde, un tā ir tieši pakļauta Ministru prezidentam. Valsts kancelejai ir jādarbojas likuma un tiesību normu ietvaros, un rūpīgi jāpamato atkāpšanās no likumā noteiktā. Šajā tiesībsarga konstatētajā gadījumā tā nav noticis.

Tiesībsargs īpaši uzsver, ka ikvienas valsts pārvaldes darbā atklātībai un caurskatāmībai jābūt prioritātei, tas attiecas arī uz cilvēkresursu politikas veidošanu. Valsts kancelejas un tās direktora rīcība gadījumā ar personu iecelšanu ierēdņu amatos bez konkursa nav savienojama ar labas pārvaldības principa ievērošanu.