Valsts kanceleja darbinieku ērtības vērtē augstāk par sabiedrības interesēm

Valsts kanceleja atteikumu nākt pretī Saktas ziedu tirgotājiem un nedaudz pārvietot darbinieku privātā transporta stāvvietu pamato ar rūpēm pasargāt cilvēkus, mājdzīvniekus un būves no šaušanas un spridzināšanas negatīvās ietekmes. Tiesībsargs uzskata, ka sabiedrības intereses tiek upurētas atsevišķu Valsts kancelejas darbinieku ērtībām.

Pie Saktas ziedu tirgus izveidotā publiskā autostāvvieta, kurā Valsts kancelejas darbinieki novieto privātās automašīnas, aizsedz potenciālajiem pircējiem skatu uz ziedu tirdziņu un rada kaitējumu ziedu tirgotāju interesēm. Rīgas dome ir piekritusi autostāvvietu pārvietot dažus metrus sāņus tā, lai stāvvieta neaizsedz ziedu tirgu, tomēr Valsts kanceleja tam nepiekrīt.

Atteikumu pārvietot autostāvvietu dažus metrus tālāk uz tās pašas ielas Valsts kanceleja pamato ar ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 36 kā valsts aizsardzības objekta drošību, šaušanas un spridzināšanas rezultātā radušos triecienviļņu un trokšņu negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, mājdzīvniekiem un būvēm. Tiesībsarga ieskatā šāds atteikuma pamatojums ir nenopietns.

Kā vēl viens atteikuma arguments tiek norādīts fakts, ka darbinieki izmanto savus privātos transportlīdzekļus, lai nokļūtu uz sanāksmēm un izpildītu citus dotos uzdevumus, līdz ar to stāvvieta pastarpināti tiek izmantota valsts pārvaldes institūciju funkciju nodrošināšanai.

Tiesībsargs secina, ka Valsts kancelejas iebildumi autostāvvietas pārvietošanai ir nepamatots sabiedrības interešu pretnostatījums valsts iestādes darbinieku personīgām ērtībām. Tas norāda uz labas pārvaldības principa pārkāpumu valsts iestādes darbībā. Šādā veidā tiek radītas īpašas ērtības atsevišķiem Valsts kancelejas darbiniekiem, kā arī netiek ņemta vērā ziedu tirgotāju interese atbrīvot skatu uz ziedu tirgu.

Tiesībsargs lūdzis Valsts kanceleju līdz šī gada 1.maijam informēt par situācijas risināšanas pasākumiem. Atzinums nosūtīts arī ministru prezidentei, norādot, ka Valsts kancelejas un Saktas ziedu tirgotāju strīda nianses ir vairākkārtīgi izskanējušas masu medijos, kas viennozīmīgi nevairo valsts pārvaldes autoritāti sabiedrībā.