Valsts kontroles atbilde par trūkumiem vispārējās izglītības jomā

Veicot Latvijas Republikas Satversmes 112.pantā garantēto tiesību bez maksas iegūt izglītību satura izpēti, tika konstatēts, ka tiesības iegūt izglītību bez maksas netiek nodrošinātas pilnā apmērā un faktiskā situācija nenodrošina vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību, kā to paredz normatīvie akti.

Tādēļ šī gada 20. maijā Tiesībsarga birojs nosūtīja Valsts kontrolei vēstuli par tiesību aktu ievērošanu izglītības jomā.

Valsts kontroles atbildes vēstulē tiek norādīts, ka Valsts kontrole 2007. gadā veica likumības revīziju “Vispārējās izglītības sistēmas realizācijas atbilstību izvirzītajiem mērķiem”, kuras rezultātā tika konstatēti būtiski trūkumi visās revīzijā pārbaudītajās jomās, tai skaitā vispārējās izglītības finansējuma jomā.

Jau šobrīd tiesību aktos ir skaidri noteikts, ka vecākiem nav pienākums nodrošināt līdzekļus izglītības standarta īstenošanai. Neskatoties uz to, daļa pašvaldību aizbildinās ar gramatisku tulkošanas pieeju, proti, ja nav melns uz balta uzrakstīts, tad var turpināt prettiesisko praksi un likt vecākiem iegādāties mācību materiālus.

Valsts kontroles atbildes vēstule un revīzijas ziņojums par vispārējās izglītības sistēmas realizācijas atbilstību izvirzītajiem mērķiem pieejama atrodami pielikumā.