Valsts policijas Jūrmalas īslaicīgās aizturēšanas vietai sniegto rekomendāciju izpilde

2019.gada martā Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu. Pēc veiktās vizītes tiesībsargs Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam sniedza rekomendācijas situācijas uzlabošanai īslaicīgās aizturēšanas vietā.

Tiesībsargs ir saņēmis atbildi par rekomendāciju izpildi, kuru publicējam kopā ar tiesībsarga sniegto ziņojumu.

Informējam, ka Tiesībsarga biroja darbinieki var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt atkārtotu vizīti (pēcpārbaudi) par sniegto rekomendāciju izpildi.

 

Saistītā informācija: