Viedoklis par grāmatu „Diena, kad Kārlis bija Karlīna", „Diena, kad Rūta bija Rihards" un metodisko materiālu

Tiesībsarga birojs 26.septembrī ir saņēmis nevalstisku organizāciju parakstītu protestu vēstuli, kurā pausts viedoklis par grāmatu „Diena, kad Kārlis bija Karlīna”, „Diena, kad Rūta bija Rihards” un metodiskā materiāla pedagogiem “Bērnudārzi, kuros ir vieta PepijPrinčiem un PirātPrincesēm” izdošanu un izplatīšanu.

Neiedziļinoties grāmatu saturā un izlasot vien virsrakstu, var rasties maldīgs iespaids, ka tās aicina bērnus mainīt savu seksuālo orientāciju pretēji savam dzimumam. Grāmata un metodiskais materiāls pēc būtības rosina lauzt stereotipus par dzimumu lomām un stiprināt dzimumu līdztiesību.

Nevalstiskās organizācijas, kas paudušas nosodījumu šo grāmatu izdošanai, kā grāmatas aizliegšanas argumentus norāda, ka šo grāmatas publicēšana un izplatīšana pārkāpj Latvijas tiesību aktus un apdraud valsts pamatus, kā arī ir pretrunā ar bērnu orientāciju uz ģimeni. Iepazīstoties ar grāmatu saturu, kļūs skaidrs, ka tās aizstāv bērna tiesības uz individualitāti un veicina bērnu iespēju attīstīt savas spējas neatkarīgi no dzimuma, līdz ar to tā atbilst sabiedrības interesēm.

Ir tikai apsveicami, ja meitenes iet palīgā saviem tēviem vakariņu gatavošanā, zēni kopā ar mammām dodas makšķerēt vai zēni un meitenes kopā spēlējas ar automašīnām vai lellēm.

Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere: „Piekrītu Dānijas līdztiesības ministres Kārenas Jespersenas priekšvārdā teiktajam: „Ja vēlamies panākt ilglaicīgas pārmaiņas, dzimumu līdztiesības darbam ir jāsākas ar maziem bērniem, un te svarīga loma ir bērnudārza skolotājiem, kas sniedz bērniem paplašinātas iespējas dzīvot bērnu pašu vēlmēm atbilstošu dzīvi.””

Lai novērstu dzimumu diskrimināciju, ir svarīgi strādāt ar personām visos vecumos tostarp bērniem, audzinot cieņu pret līdzcilvēkiem un sapratni par to, ka profesionālo kvalifikāciju veido personas interese, zināšanas, pieredze, nevis dzimums.

Būtiski uzsvērt, ka grāmatas adaptācijai latviešu valodā Labklājības ministrija izveidoja darba grupu, kurā piedalījās divi bērnu psihologi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Privāto pirmskolu biedrības, Limbažu pirmskolas izglītības iestādes, Dobeles novada Izglītības pārvaldes un Biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” pārstāvji.