Virtuāli pasniedz Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2020

Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Parasti tas tiek rīkots 3. decembrī, kas ir Starptautiskā personu ar invaliditāti diena, taču šogad epidemioloģiskā situācija pasaulē un Latvijā lika mainīt šo tradīciju un konkursu pārcelt nedaudz citā laikā un formā – jau novembra beigās, virtuālajā vidē.

Kā ierasts, nominantus varēja pieteikt divās kategorijās – individuālais sniegums un nevalstiskās organizācijas. Balvas pasniedza žūrijas komisijas locekļi sešas nominācijās. Šogad žūrijas sastāvu veidoja 7 dažādu nozaru pārstāvji – draugiem.lv runasvīrs Jānis Palkavnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša, tiesībsargs Juris Jansons, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, žurnālists un radio personība Aidis Tomsons, Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

 

Nominācijā “Izglītotājs”

 

Apbalvojums ir par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību. Šo balvu šogad pasniedza   Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece Anda Lamaša. Galveno balvu NVO kategorijā saņēma nodibinājums “Koka arhitektūras fonds”, bet atzinības rakstu saņēma Latvijas Nedzirdīgo Savienība, resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” un biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā saņēma Aleksejs Mackevičs, bet atzinības raksti tika nogādāti Baibai Baikovskai un Ēsterei Zemītei.

 

Nominācija “Pakalpojuma nodrošinātājs”

 

Šis apbalvojums ir par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu. Šogad balvu pasniedza Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor”, bet atzinības rakstu ieguva Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”. Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā ieguva Mārīte Rozentāle, bet atzinības rakstu Anita Sūngaile.

 

Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”

 

Apbalvojums par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, kuru pasniedza Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. NVO kategorijā galveno balvu ieguva invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība ”Ilgas”, bet atzinības rakstu saņēma biedrība “Mūsu ligzda”. Galveno balvu individuālā snieguma kategorijā šajā nominācijā  ieguva Inga Muižniece, bet atzinības rakstus ieguva Inese Jumīte un Zoja Privalova.

 

Nominācija “Uzdrīkstēšanās”

 

Balva šajā nominācijā tiek pasniegta par aktīvu vai jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses. To šogad pasniedza žurnālists un Latvijas Radio 1 raidījumu vadītājs Aidis Tomsons. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Palīdzēsim.lv”. Individuālā snieguma kategorijā galveno balvu ieguva Baiba Baikovska, bet atzinības rakstus ieguva Baiba Baikovska, Līga Ķikute, Diāna Ponaskova, Dainis Pīrāgs un sarunu festivāls “LAMPA”.

 

Nominācija “Bērnu atbalsts”

 

Apbalvojums par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītību. Šos īpašos apbalvojumus šogad pasniedza Valsts prezidenta kundze Andra Levite. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva labdarības fonds “Bērnu rīts”, bet atzinības rakstu  – biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”. Individuālā snieguma kategorijā Valsts prezidenta kundze  galveno balvu pasniedza Rojam Puķem, bet atzinības rakstu ieguva Irēna Dominiece un Ingrīda Supe.

 

Nominācija “Sociālo tīklu balss”

 

Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks šajā nominācijā šogad pasniedza apbalvojumu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. Individuālā snieguma kategorijā galveno balvu ieguva Santa Survila, bet atzinības raksti tika pasniegti Baibai Baikovskai un Mārtiņam Zvaigznem.

 

Šogad tika pasniegtas arī trīs īpašās pateicības balvas, kuru saņēmēji tika izvirzīti no žūrijas puses. Latvijas Nacionālā bibliotēka pasniedza savu pateicības balvu Rojam Puķem, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” savu pateicības rakstu pasniedza LTV7 projektam “Среда”, bet tiesībsargs pateicības rakstu pasniedza Rasai Bugavičutei – Pēcei un Valteram Sīlim.