Vizīte Valsts policijas Kuldīgas un Ventspils iecirkņu īslaicīgās aizturēšanas vietās

Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas pārstāvis un Prevencijas daļas pārstāvji 2019. gada 3. – 4. oktobrī  bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa un Ventspils iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietu.

Abu vizīšu mērķis bija preventīvos nolūkos apzināt un izvērtēt minēto īslaicīgās aizturēšanas vietu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un cilvēktiesību standartiem.

Vizīšu laikā tika konstatēta atsevišķu Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma un Ministru kabineta 2016. gada 16. novembra noteikumu Nr.726 “Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā” principu neievērošana, kā arī atbilstošas vides pieejamības nenodrošināšana personām ar kustību traucējumiem.

Atbildīgā institūcija tiks aicināta novērst konstatētos trūkumus, lai turpmāk nodrošinātu pienācīgu saistošo normatīvo aktu un cilvēktiesību standartu ievērošanu