Diskusija par konstatētajām problēmām nepavadīto nepilngadīgo personu uzņemšanas, uzturēšanas un atgriešanas kārtībā

Latvijā saskaņā ar Imigrācijas likuma 50.7 pantu efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzību realizē Latvijas Republikas tiesībsargs, kuram šī funkcija tika uzticēta 2011. gada 16. jūnijā, norādot likumā procesa novērošanā ietilpstošos uzdevumus.

Kopš 2013. gada Tiesībsarga birojs un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija Eiropas Atgriešanās fonda 2013. gada programmas ietvaros ir noslēguši Vienošanās Nr. IA/TSB/EAF/2013/3, kuras mērķis ir izstrādāt piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānismu Latvijā.     

Minētā projekta ietvaros tiek veikta izpēte par nepilngadīgo ārzemnieku, kuri ir bez vecāka vai likumiskā pārstāvja pavadības, uzņemšanu un uzturēšanos Latvijas Republikā, kā arī atgriešanas uz uzņemošo valsti kārtību.

Izpētes laikā tika atklāti dažādi problēmu aspekti, tādēļ, lai tos apspriestu, Tiesībsarga birojs organizēja diskusiju. Tika izvirzīti vairāki diskusijas jautājumi:

 • Bāriņtiesu loma un pienākumi lietās, kas ir saistītas ar nepilngadīgo ārzemnieku, kuri ir bez likumiskā pārstāvja pavadības, uzņemšanu un uzturēšanos Latvijā, kā arī atgriešanos uz uzņemošo valsti.
 • Valsts robežsardzes loma un pienākumi lietās, kas ir saistītas ar nepilngadīgo ārzemnieku, kuri ir bez likumiskā pārstāvja pavadības, uzņemšanu un uzturēšanos Latvijā, kā arī atgriešanos uz uzņemošo valsti.
 • Ārlietu ministrijas Konsulārā dienesta loma un pienākumi lietās, kas ir saistītas ar nepilngadīgo ārzemnieku, kuri ir bez likumiskā pārstāvja pavadības, uzņemšanu un uzturēšanos Latvijā, kā arī atgriešanos uz uzņemošo valsti.
 • Valsts robežsardzes un bāriņtiesas sadarbība.
 • Aizbildņa iecelšana atbilstoši Bāriņtiesu likuma 27.panta pirmās daļas prasībām.
 • Nepilngadīgo ārzemnieku, kuri ir bez likumiskā pārstāvja pavadības, uzturēšanās Latvijā: vieta un aprūpe
 • Nepilngadīgo ārzemnieku, kuri ir bez likumiskā pārstāvja pavadības, aizturēšanas kārtība un nosacījumi
 • Nepilngadīgā ārzemnieka nodošana ģimenes loceklim, likumiskajam pārstāvim vai iestādes pārstāvim, kas nodrošina bērnu tiesību ievērošanu attiecīgajā valstī atbilstoši Imigrācijas likuma 50.8 panta trešās daļas prasībām.
 • Valsts robežsardzes un Ārlietu ministrijas Konsulārā dienesta sadarbība.
 • Valsts robežsardzes, bāriņtiesas rīcība gadījumos, kad nav iespējams noskaidrot nepilngadīgā ārzemnieka, kas ir bez likumiskā pārstāvja pavadības, identitāti.
 • Normatīvā regulējuma nepilnības.