Diskusija par pārbaudes monitoringiem Valsts policijas Īslaicīgās aizturēšanas izolatoros

Tiesībsarga birojs 2014. gada 17. decembrī plkst. 10:00 organizēja diskusiju par pārbaudes monitoringiem Valsts policijas Īslaicīgās aizturēšanas izolatoros. Diskusija bija lieliska iespēja veikt pieredzes apmaiņu, gūt pieredzi un dalīties ar apkopoto informāciju ar sadarbības partneriem. 

Latvijā saskaņā ar Imigrācijas likuma 50.7 pantu efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzību realizē Latvijas Republikas tiesībsargs, kuram šī funkcija tika uzticēta 2011. gada 16. jūnijā, norādot likumā procesa novērošanā ietilpstošos uzdevumus.

Kopš 2013. gada Tiesībsarga birojs un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija Eiropas Atgriešanās fonda 2013. gada programmas ietvaros ir noslēguši Vienošanās Nr. IA/TSB/EAF/2013/3, kuras mērķis ir izstrādāt piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānismu Latvijā.

Projekta ietvaros, no 24. oktobra līdz 1. novembrim projekta ekspertu grupas veica pārbaudes monitoringus Valsts policijas Īslaicīgās aizturēšanas izolatoros, lai noskaidrotu, vai tur tiek ievietotas izraidāmās personas un tām tiek nodrošināts likumā noteiktais tiesību apjoms.

Monitoringu laikā tika atklāti dažādi problēmu aspekti, kā dēļ Tiesībsarga birojs arī organizēja diskusiju. Diskusijas jautājumi pievienoti pielikumā.

Diskusijā piedalījās gan Valsts robežsardzes pārstāvji, gan Valsts policijas pārstāvji, gan Iekšlietu ministrijas pārstāvji, kā arī Tiesībsarga biroja eksperti.