Pētījums par piespiedu izraidīšanas procesu un tā novērošanu

Tiesībsarga birojs veicis pētījumu par piespiedu izraidīšanas procesu un tā novērošanu.

Galvenie pētījuma uzdevumi:

  • aptaujas anketas ārvalstu institūcijām sagatavošana;
  • saņemto atbilžu par piespiedu izraidīšanas procesu un tā novērošanu citās valstīs apkopošana;
  • rekomendāciju sagatavošana vadlīniju/rokasgrāmatas izstrādei. 

Ekspertu aptaujā kopumā piedalījās 17 eksperti no trīspadsmit valstīm.

Pētījumā tika aptvertas šādas valstis: Austrija, Čehija, Igaunija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Somija, Zviedrija.

Pētījuma veikšanas laiks: 2014. gada 30. maijs – 15. septembris.