Seminārs par piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma izstrādi Latvijā

Tiesībsarga birojs 2014. gada 18. jūlijā, plkst. 12:00 organizēja semināru par piespiedu kārtā izraidāmo  personu uzraudzības mehānisma izstrādi Latvijā. Seminārs bija lieliska iespēja gūt pieredzi un dalīties ar jau apkopoto informāciju ar sadarbības partneriem. 

Latvijā saskaņā ar Imigrācijas likuma 50.7pantu efektīvu piespiedu atgriešanas uzraudzību realizē Latvijas Republikas tiesībsargs, kuram šī funkcija tika uzticēta 2011. gada 16. jūnijā, norādot likumā procesa novērošanā ietilpstošos uzdevumus.

Kopš 2013. gada Tiesībsarga birojs un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija Eiropas Atgriešanās fonda 2013. gada programmas ietvaros ir noslēguši Vienošanās Nr. IA/TSB/EAF/2013/3, kuras mērķis ir izstrādāt piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānismu Latvijā.

Minētā projekta ietvaros Tiesībsarga birojs veic vairākus pasākumus situācijas apzināšanai, kā arī informācijas iegūšanai, lai izveidotu efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānismu.

Tiesībsarga birojs organizēja projekta pārskata semināru, kura laikā tika prezentēti jau projektā iegūtie secinājumi un priekšlikumi. Semināra laikā tika diskutēts par aktuālajiem jautājumiem un sniegts ieskats dažādā pieredze, lai iegūtu atgriezenisko saiti no semināra dalībniekiem, kuri ar piespiedu kārtā izraidāmajiem strādā ikdienā.

Semināra laikā tika apskatītas šādas tematiskās sadaļas:

  • Faktisko izraidīšanu novērošanas rezultāti un secinājumi;
  • Rezultāti no piespiedu kārtā izraidāmo monitoringa aptaujas anketām;
  • Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras atziņas;
  • Robežkontroles punktu (tajā skaitā arī aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra „Daugavpils”) apsekošanas rezultāti.