2015.gada balvu saņēmēji

2015. gada 3. decembrī īpašā apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti konkursa “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam” balvu saņēmēji. Konkursu organizēja Tiesībsarga birojs, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”. Galveno balvu un atzinības rakstu saņēmēju vidū ir gan lielākas, gan mazākas nevalstiskā organizācijas no tuviem un tāliem Latvijas novadiem.

Žūrija kopsummā vērtēja 52 pieteikumus septiņās nominācijās. Žūrijas locekļu vidū bija Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons, Latvijas Nacionālā bibliotēkas direktors Andris Vilks, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Labdarības fonda “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta, operdziedātāja Evita Zālīte, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Latvijas radio žurnālists Aidis Tomsons.

Nominācija “Skaļākā balss”

Galvenā balva – Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta Atslēdziņa”.
Atzinības raksti – Latvijas Hemofilijas biedrība un Daugavpils pensionāru apvienība.

Balva tiek piešķirta par aktīvu un rezultatīvu ieguldījumu, pārstāvot personas ar invaliditāti, to tiesības un intereses, attiecībās ar valsts, pašvaldību institūcijām un privātpersonām.

Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”

Galvenā balva – Cēsu Invalīdu biedrība.
Atzinības raksti – Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs, Biedrība “Ventas krasti” un Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība

Balva tiek piešķirta par personu ar invaliditāti produktīvu nodarbinātības veicināšanu.

Nominācija “Digitālās integrācijas veicinātājs”

Galvenā balva – Latvijas Nedzirdīgo savienība.

Balva tiek piešķirta par efektīviem digitāliem risinājumiem, kas atvieglo personu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

Nominācija “Pakalpojumu nodrošinātājs”

Galvenā balva – Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Cerību sala”.
Atzinības raksts – Biedrība “Cerību spārni”.

Balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas skar nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ievērojot pakalpojumu daudzveidību, pieejamību (fizisko un informatīvo) un pārklājumu.

Nominācija “Izglītības veicinātājs”

Galvenā balva – Latvijas autisma apvienība.
Atzinības raksti – Biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” un Biedrība “Eņģeļi ar mums”.

Balva tiek piešķirta par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/ izstrādi, lai atvieglotu personu ar invaliditāti tiesības uz izglītību.

Nominācija “Sociālā kampaņa”

Galvenā balva – Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrību (RVNB) “Redzi mani”.
Atzinības raksti – Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas Teritoriālā organizācija un Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība “Motus Vita”.

Balva tiek piešķirta par efektīvāko sociālo kampaņu, kas ir vērsta uz personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un to interešu ievērošanu dažādās jomās, piemēram, nodarbinātība utt..

Nominācija “Bērnu ar invaliditāti aizstāvis”

Galvenā balva – Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””.
Atzinības raksti – Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” un “Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība”.

Balva tiek piešķirta par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītība, u.c.

Labklājības ministrijas pārstāvis pasniedza atzinības rakstus biedrības “Liepājas neredzīgo biedrība” pārstāvim Mārim Ceirulim, biedrības “Es redzu” vadītājai Aivijai Bārdai, kā arī “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” vadītājai Ievai Leimanei Veldmeijerei.