Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam

Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2023 apbalvošanas pasākuma intervijas

“Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” ir ikgadējs Tiesībsarga biroja rīkots konkurss ar mērķi novērtēt un atbalstīt tos cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus, kuri aktīvi pārstāvējuši cilvēku ar invaliditāti intereses.

2023. gadā konkurss notiek jau devīto gadu pēc kārtas. Šogad pieteikts rekordliels skaits pieteikumu – 131, tos izvērtējusi šī gada Gada balvas konkursa žūrija:

  • tiesībsargs Juris Jansons,
  • Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vadītājs Ivars Balodis,
  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Vispārīgās lasītavas vadītāja Zane Zvaigzne,
  • Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Ieva Brante,
  • žurnālists un radio personība Aidis Tomsons,
  • Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte,
  • sabiedriskā aktīviste Patrīcija Anna Vavilova.

2023. gada balvu, atzinību un pateicību saņēmēji

Nominācija – Uzdrīkstēšanās

Uzdrīkstēšanās ir ļaušana sev darīt to, kas iepriekš ir šķitis neiespējams un neaizsniedzams. Uzdrīkstēšanās ir drosme pārvarēt bailes un aizspriedumus. Ir brīži, kad apstākļi, apkārtējās norises ir stimuls, dzinulis jaunām vēsmām un atziņām.

Apbalvosim par aktīvu, iespējams, jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses. Šajā nominācijā var pieteikt iniciatīvas jebkurā nozarē, piemēram, attiecībās ar valsts vai pašvaldību iestādēm, darbā, kultūrā, mākslā vai sportā.

Nominācija – Nodarbinātības veicinātājs

Nodarbinātība arvien ir bijis aktuāls jautājums, vēl jo vairāk ņemot vērā saasinājumu darba tirgū pēdējā gada laikā. Katrs no mums vēlas ne tikai būt noderīgs, bet realizēt sevi, savas prasmes. Arī cilvēkiem ar invaliditāti neapšaubāmi ir svarīga iespēja nopelnīt iztiku, bet tikpat svarīga ir iespēja darīt savu sirdslietu un gūt gandarījumu no padarītā.

Apbalvosim par iesaistošiem un produktīviem pasākumiem, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti realizēt sevi un iekļauties darba tirgū.

Nominācija – Sociālo tīklu balss

Aktivitātes sociālajos tīklos neapšaubāmi aizsniedz teju ikvienu cilvēku. Balsis sociālajos tīklos kļūst arvien skaļākas. Daudzi tajās ieklausās kā ruporā, kas sniedz informāciju. Balsu dažādība un skaits ļauj izvērtēt, cik ļoti sabiedrību skar un aizkustina, vai informē un uzmundrina šī informācija.
Apbalvosim tos, kuru viedoklis un pieredzes stāsti, raisītās diskusijas vai rīkotie vebināri sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā.

Nominācija – Izglītotājs

Zināšanas un prasmes ir tā bagātība, ko mēs spējam dāvāt citiem. Zināšanas nav tikai diploms, bet arī dzīves gudrība un prasme iedrošināt un aicināt atklāt arvien jaunus horizontus. Izglītotājs ir arī tas, kurš veido izpratni un vairo toleranci visā sabiedrībā, tas, kurš ar savām zināšanām vai metodēm izglīto sabiedrību par iekļaujošo izglītību un nākotnes iespējām.

Apbalvosim par aktivitātēm, kas ir devušas iespēju cilvēkiem ar invaliditāti pilnveidoties, iegūt prasmes un zināšanas, kas ir palīdzējušas iekļauties un realizēt sevi. Apbalvosim arī sabiedrības izpratnes veidotājus, kas ir virzījuši sabiedrības domu un veicinājuši iekļaušanos.

Nominācija – Bērnu un jauniešu iedvesmotājs

Mēs vēlamies, lai mūsu bērni un jaunieši justos pilnvērtīgi, sabiedriski un laimīgi. Bērnu attīstībā piedalās ne tikai vecāki, bet arī skolotāji, draugi, apkārtējā sabiedrība. Ļoti lieta loma ir mūsu pedagogiem – bērnudārza audzinātājiem, skolotājiem, interešu pulciņu pasniedzējiem (sportā, mākslā, mūzikā). Laikā, kad lielākā daļa bērnu un jauniešu mācījās tālmācībā, pasniedzēju iesaiste bija ļoti svarīga.

Apbalvosim par sasniegumiem, veicot bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālās iekļaušanas un atbalsta pasākumus, izglītojot un iedrošinot izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli.

Nominācija – Gada palīgs

Ir lietas, ko mēs varam izdarīt pašu spēkiem, tomēr dažkārt ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Mums katram līdzās var būt kāds, kam sniegt palīdzību sadzīves lietās vai vienkārši pabūt blakus. Palīgs var būt arī kāds, kas ir sniedzis palīdzību veselības uzlabošanā, rehabilitācijā vai citā jomā, tādējādi uzlabojot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

Apbalvosim par līdzdalību, sniedzot palīdzību un nodrošinot dažāda veida atbalsta pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti.

Nominācija – Pieejamas vides iniciatīvas

Pieejama un droša vide, kur var viegli piekļūt un orientēties ir pamatnosacījums, lai cilvēks spētu pārvietoties. Bieži vien tas, kas vienam liekas pats par sevi saprotams, citam var būt nepārvarams šķērslis. Daudzviet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piekļuve ir liegta, jo fiziski tas nav iespējams vai rada diskomfortu. Piemēram, nav iespējams iekļūt ēkā vai dabas objektā, vai ir grūtības saskatīt, sadzirdēt vai saprast.

Apbalvosim par cilvēkiem ar invaliditāti visdraudzīgākās vides nodrošināšanu piekļuvei dažāda veida objektiem, tajā skaitā dzīvojamām ēkām, uzņēmumiem, dažādiem dabas, kultūras un mākslas objektiem, ne tikai cilvēkiem ar kustību, bet arī ar redzes, dzirdes un cita veida traucējumiem, kā arī par jaunām iniciatīvām, idejām, kas radušās, lai pielāgotu vidi cilvēkiem ar invaliditāti.

Nominācija – Kultūras vēstnesis

Mēs nevaram iedomāties dzīvi bez mākslas, bez teātra un mūzikas. Iespēja apmeklēt izstādes, koncertus un citus sabiedriskos pasākumus ir viena no personības piepildījuma un labsajūtas sastāvdaļām. Tomēr cilvēkiem ar invaliditāti tas var būt nesasniedzams mērķis ne tikai ierobežotas pārvietošanās dēļ, bet arī mākslas veida nepieejamības rezultātā.

Apbalvosim par sniegto iespēju cilvēkiem ar invaliditāti baudīt mākslu, teātri, koncertus un citus kultūras pasākumus arī neizejot no mājām, un par jaunu pasākumu izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.

2022. gada balvu saņēmēji

2021. gada balvu saņēmēji

2020. gada balvu saņēmēji

2019. gada balvu saņēmēji

2018. gada balvu saņēmēji

2017. gada balvu saņēmēji

2016. gada balvu saņēmēji

2015. gada balvu saņēmēji