2018.gada balvu saņēmēji

2018.gada novembra izskaņā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika svinīga ceremonija, kurā pasniedza balvas un atzinības rakstus konkursa “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” laureātiem. Šo konkursu jau ceturto gadu pēc kārtas rīko Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa mērķis ir saskatīt labās prakses piemērus, izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus un veicinātu nevalstisko organizāciju darbu.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad konkurss bija vērsts uz nevalstisko organizāciju paveiktā darba atzinīgu novērtēšanu, šī gada konkursā nominantus varēja pieteikt divās kategorijās – individuālais sniegums un nevalstisko organizāciju paveiktais. Balvas pasniedza žūrijas komisijas locekļi sešās nominācijās.

Nominācija “Uzdrīkstēšanās”

Apbalvojumu par aktīvu vai jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses pasniedza tiesībsargs Juris Jansons.

NVO kategorijā galveno balvu saņēma “Fonds Nāc līdzās!”, atzinības rakstu saņēma Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība.

Savukārt individuālajā sniegumā galveno balvu ieguva Margita Kanopka, atzinības rakstus – Zanda Vītola (teātra māksla) un Arita Strode-Kļaviņa (Košumbildes).

Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”

Apbalvojumu par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu pasniedza “Apeirona” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

NVO kategorijā atzinības rakstu pasniedza fondam “Iespēju tilts”, bet individuālā snieguma kategorijā galvenā balva pasniegta Ievai un Arnim Zundām (Camphill Rožkalni).

Nominācija “Sociālo tīklu balss”

Latvijas Radio personība Aidis Tomsons pasniedza apbalvojumu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā.

NVO kategorijā atzinības raksts portālam Calis.lv, savukārt individuālajā sniegumā galvenā balva – Liānai Krūmiņai, bet atzinības raksti – Anetei Bendikai, Jolantai Kalniņai un Jūlijai Kiriļenko.

Nominācija “Izglītotājs”

Apbalvojumu par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību, tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību, interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību pasniedza Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis Augusts Zilberts.

Galveno balvu individuālajā sniegumā saņēma Evija Zāģere, mājturības skolotāja Liepājā, savukārt atzinības rakstus – dabaszinību skolotājs Jānis Ķirsis un treneris Gints Feldmanis.

Nominācija “Pakalpojumu nodrošinātājs”

Apbalvojumu par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu pasniedza Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Galvenā balva NVO kategorijā – rehabilitācijas centram “Poga”, bet atzinības raksti – Siguldas biedrībai “Cerību spārni” un Madonas biedrībai “Mēs saviem bērniem”.

Individuālā snieguma galvenā balva – Diānai Mekšai (centrs “Solis augšup”), atzinības raksti – Vitai Šteinai no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Daugavpils novada sociālajai darbiniecei Ligitai Liepiņai.

Nominācija “Bērnu atbalsts”

Apbalvojumu par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītību pasniedza Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone.

Galveno balvu NVO kategorijā saņēma biedrība “Ābulis” Bauskā.

Individuālajā sniegumā galvenā balva – Kasparam Markševicam (Latvijas Bērnu bāreņu fonds), bet atzinības raksti – Lailai Zemītei (Sadzirdi.lv) un Margaritai Ščavinskai (auklītei Liepājā).