Tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās

Pieteikšanās

Dalībai tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās tiek aicināti Latvijas tiesību zinātņu studenti, līdz 5. martam izveidojot un piesakot | google aptaujas formā savu komandu divu vai trīs dalībnieku sastāvā. Komandas var pieteikt gan augstskolās studējošie, gan 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās jeb koledžās studējošie.

Komandām savās pieteikuma anketās jānorāda: mācību iestāde, dalībnieku vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, kā arī komandas kapteinis. Iesūtot rakstiskās pozīcijas, jānorāda komandas devīze, kas izmantojama kā komandas vienīgā identifikācijas zīme.

Gatavojoties izspēlei, nav labāku padomnieku par studentiem, kuri ieguvuši pieredzi, piedaloties un uzvarot iepriekšējo gadu tiesu izspēlēs. Norādītie iepriekšējo gadu uzvarētāji ir gatavi palīdzēt ar padomiem treneru statusā arī šī gada dalībniekiem.

Rakstiskās pozīcijas iesniegšana

Rakstiskajiem darbiem jeb pozīcijām aicinām komandas izmantot jau sagatavotu kāzusa risināšanas veidni.

Rakstiskie darbi jāiesniedz līdz 14. aprīlim, savukārt 27. aprīlī Tiesībsarga biroja telpās notiks mutvārdu izspēle, bet tās fināls, kā ierasts, Satversmes tiesas zālē.

Informācija par izspēli tiks atjaunota arī tiesībsarga Facebook kontā.

Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu izspele@tiesibsargs.lv.

Video: praktiski padomi, kā sagatavoties izspēlei

Juristam Mārtiņam Birģelim ir plaša pieredze tiesas procesa izspēlēs gan Latvijā, gan starptautiski. Lai veiksmīgi piedalītos tiesas procesa izspēlē, M. Birģelis iesaka ņemt vērā dažus vērtīgus padomus:

  1. Sāc gatavoties laikus!
  2. Perfekti pārvaldi lietas faktus!
  3. Noskaidro, kas ir juridiskā kāzusa pamatjautājums.
  4. Izlemiet katra komandas dalībnieka pienākumus pētāmo jautājumu analizēšanā!
  5. Vienmēr pastiprini argumentu, atsaucoties uz tiesību normām, tiesu praksi, starptautisko organizāciju rekomendācijām un skaidrojumiem, doktrīnu.
  6. Strukturē argumentu četrās daļās pēc “IRAC” metodes (Issue, Rule, Application, Conclusion).

Mārtiņš Birģelis – eksperta padomi, kā sagatavoties tiesas procesa izspēlei

Video: Cilvēktiesību aktualitāte

Video zvērināts advokāts un lektors Lauris Liepa skaidro, ka cilvēktiesības ir relatīvi jauna un aizraujoša nozare, kas ir ne tikai visu aptveroša, bet arī dziļa. Tāpēc juristiem ir jābūt gataviem specializēties un iet dziļumā daudzās jomās.

Zvērināts advokāts Lauris Liepa: cilvēktiesību aktualitāte

Video: Padomi, kā pārstāvēt atbildētāju

Kristīne Līce ilgstoši bijusi Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, bet šobrīd ir Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča padomniece likumdošanas un starptautisko tiesību jautājumos, tādēļ viņas padomi ir īpaši vērtīgi, kas jāņem vērā, pārstāvot atbildētāju.

K. Līce dod trīs padomus:

  1. Rūpīgi izvērtē to, kā strīdus būtību ir noformulējis pieteicējs.
  2. Divreiz un pat trīsreiz pārbaudi, lai argumenti, kas tiek izmantoti vienā argumentācijas līnijā, nenonāk pretrunā ar tiem argumentiem, kas tiek izmantoti citā argumentācijas līnijā.
  3. Rūpīgi izvērtē un definē, kas ir atbildētāja puses vājie punkti.

Kristīne Līce – Padomi, kā pārstāvēt atbildētāju

Video: Tiesas procesa paraugizspēle

2023. gada izspēles fināls Satversmes tiesā

2023. gada izspēle un tās laureāti

Tiesībsarga tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās 2023" uzvarētāji. Latvijas Universitātes komanda "Otrais dubls" ar kausu. No kreisās - Vanesa Vīndedze, Ādams Vizulis, Hannelora Voiciša.
2023. gada izspēles uzvarētāji | Foto: Krists Luhaers

2022. gada izspēle un tās laureāti

2021. gada izspēle un tās laureāti

2019. gada izspēle un tās laureāti

2018. gada izspēle un tās laureāti

2017. gada izspēle un tās laureāti

2016. gada izspēle un tās laureāti