31.12.2017.

Ziņojums

2017.gada alternatīvais ziņojums par Latvijas Republikas ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu

Tiesībsarga 2017.gada alternatīvais ziņojums par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu