Bērnu ar speciālām vajadzībām tiesības

Bērnam ar speciālām vajadzībām sakarā ar slimības, traumas vai iedzimtiem traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā, pedagoģiskā un sociālā palīdzība. Bērnam ar īpašām vajadzībām ir tādas pašas tiesības uz aktīvu dzīvi, tiesības attīstīties un iegūt izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām un vēlmēm, kā arī tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē kā jebkuram citam bērnam. Valsts un pašvaldība palīdz bērnam ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un nodrošina viņam izglītību, veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus.  

Piemērs: Vecāki pieteikuši bērnu dzīvesvietai tuvākajā skolā, taču skolas vadība atbild – mūsu pedagogi nestrādā ar īpašajiem bērniem. 

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus