01.01.2017.

Ziņojums

2017.gada komentārs par Latvijas Republikas valdības iesniegto atbildes ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu

Tiesībsarga 2017. gada komentārs par Latvijas Republikas valdības iesniegto atbildes ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu