01.01.2020.

Ziņojums

2020.gada ziņojums par cilvēktiesību situāciju Latvijā ANO Universālā Periodiskā pārskata (UPR) 3.cikla ietvaros (angļu valodā)

Tiesībsarga 2020.gada ziņojums par cilvēktiesību situāciju Latvijā ANO Universālā Periodiskā pārskata (UPR) 3.cikla ietvaros (angļu valodā)