26.10.2021.

Viedoklis

Satiksmes ministrijas atbilde par Covid-19 ierobežojumiem valstspilsētu sabiedriskajā transportā

Apraksts

2021. gada rudenī ar mērķi novērst iespējamus pamattiesību aizskārumus praksē tiesībsargs aicināja Satiksmes ministriju skaidrot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” iekļauto normu, kas pašvaldībām valstspilsētās deva tiesības noteikt, ka pārvadājumi pašvaldības administratīvajā teritorijā var tikt veikti noteiktos laika posmos, ja pasažieriem ir sadarbspējīgs testēšanas, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tiesībsargs attiecībā uz šo noteikumu pauda nostāju, ka pamatprincips, pēc kura vadās Latvijā, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus ir, ka šie pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē, jo tam kā sabiedriski nozīmīgam pakalpojumam jābūt pieejamiem visiem. Satiksmes ministrijas skaidrojums pielikumā.