Tiesības uz labvēlīgu vidi

Ikvienam cilvēkam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē jeb vidē, kas neapdraud personas veselību un labklājību. Valstij ir pienākums atturēties no vidi degradējošu darbību veikšanas, kā arī pieņemt tādu vides politiku, kas veicina dabas vides saglabāšanu un vides kvalitātes uzlabošanu. Valstij ir pienākums pasargāt cilvēkus no vides riska, ko rada ne tikai valsts, bet arī privātpersona.  

Valstij ir pienākums ierobežot dažāda veida piesārņojumu, tostarp gaisa, ūdens, zemes un trokšņu piesārņojumu. Normatīvajā regulējumā, piemēram, ir noteikts konkrēts trokšņa līmenis decibelos, kura pārkāpums ir sodāms.   

Piemērs: Netālu manai mājai nesen uzbūvēja autotrasi. Troksnis vakaros traucē naktsmieru.  

Vairāk par tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē.

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus