31.12.2021.

Ziņojums

2022.gada Alternatīvais ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas uzraudzību (pielāgots)

Tiesībsarga 2022.gada alternatīvais ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas uzraudzību (pielāgots)