01.01.2022.

Ziņojums

2022.gada Alternatīvais ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas uzraudzību

Tiesībsarga 2022.gada alternatīvais ziņojums par Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas uzraudzību