19.07.2022.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par apstākļiem Rīgas Centrālcietuma soda izolatoros

Tiesībsarga atzinums (vēstule Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Rīgas Centrālcietuma vadītājiem) par apstākļiem Rīgas Centrālcietuma soda izolatoros

Apraksts

2022.gada 30.jūnijā Tiesībsarga biroja darbinieki bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Rīgas Centrālcietumu. Ņemot vērā tiesībsarga kompetencē ietverto preventīvā mehānisma funkciju, viens no vizītes mērķiem bija apstākļu izvērtēšana soda izolatoros. Vizītes laikā tika apskatīti Rīgas Centrālcietumā esošie soda izolatori, tika veiktas pārrunas ar soda izolatoros ievietotajiem ieslodzītajiem, kā arī aplūkots Soda izolatorā ievietoto ieslodzīto uzskaites žurnāls.

Vērtējot sadzīves apstākļus Rīgas Centrālcietuma soda izolatora telpās, secināms:

  • dabiskais apgaismojums nav pietiekams, lai vienīgi ar to pilnībā nodrošinātu telpas apgaismošanu. Tāpēc personas ievietošanas brīdī nepieciešams nodrošināt pilnvērtīgu mākslīgo apgaismojumu;
  • atverot kameras ārējās durvis, daļēji norobežotais sanitārais mezgls ir pilnībā pārredzams, tādejādi nenodrošina personas privātumu. Nepieciešams pārveidot sanitārā mezgla norobežojumu, lai tas pilnvērtīgi nodrošinātu privātumu;
  • ar īpašu rūpību jāpieiet deratizācijas un dezinsekcijas pasākumiem, rīkojot tos pietiekami bieži, lai nodrošinātu sanitāro prasību ievērošanu visā iestādē;
  • dabiskā ventilācija nav pietiekama, lai pilnībā nodrošinātu telpas vēdināšanu.

Pielikumi