18.12.1990.

ANO dokuments

Advokātu lomas pamatprincipi (pieņemti 1990. gadā)