ANO dokuments

Advokātu lomas pamatprincipi (pieņemti 1990. gadā)