02.01.2015.

Ziņojums

Tiesībsarga alternatīvais ziņojums ANO Bērnu tiesību komitejai, 2007-2012

Apraksts

Latvijas Republikas tiesībsarga alternatīvais ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejai par bērnu tiesību stāvokli Latvijā laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam