Ziņojums

Alternatīvais ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas uzraudzību, 2022 (pielāgots)

Publicēts:

Pielikumi

  • Group