Ziņojums

Alternatīvais ziņojums par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas uzraudzību

Publicēts:

Pielikumi

  • Group