20.11.1959.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību deklarācija (pieņemta 1959. gada 20. novembrī)