CRC/C/GC/25

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 25 (2021) par bērnu tiesībām saistībā ar digitālo vidi