02.03.2021.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 25 (2021) par bērnu tiesībām saistībā ar digitālo vidi