27.11.2003.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 5 (2003) “Konvencijas par bērnu tiesībām vispārējie īstenošanas pasākumi”

Bērnu tiesību konvencijas 4. un 42. pants un 44. panta 6. punkts.